Alle anleggsmaskiner skal utføre minst èn årlig inspeksjon for å avdekke eventuelle feil og mangler som kan føre til alvorlige skader på både sjåfør og maskin. Slike feil behøver nødvendigvis ikke å være synlige, slik som sprekker, defekte lys eller hydraulikkslanger.

Sertifisering er pålagt fra myndighetene, for alle masseforflyttingsmaskiner med motoreffekt over 15 kW, en gang pr år. Mindre maskiner anbefales likevel å utføre årlig periodisk kontroll, særdeles om disse benyttes i næring. Ved lengre stillstand av maskin, eller ved større ombygginger kreves ny sertifisering.

Sertifiseringen er gyldig i 12 mnd fra kontrolldato.

Arctic Maskinservice AS er godkjent for sertifisering på masseforflyttingsmaskiner, gaffeltrucker og teleskoptruck.