Vi tilbyr service og reparasjoner på alle anleggsmaskiner,truck,personløfter og det som måtte være.

  • Service og periodisk vedlikehold
  • Reparasjoner og ombygging
  • Montasje og tilpasning av ekstrautstyr
  • Sertifisering

Våre teknikere har lang erfaring, og vi gjør vårt ytterste for å ivareta deg og din maskin!
Hvorfor service og vedlikehold?

  • Lengre levetid på maskiner og utstyr
  • Minske risiko for uforutsette stopp
  • Vesentlig bedre innbytte-/salgspris på maskinen
  • Mindre belastning på miljøet ved at levetiden økes= Penger spart